نظر شما در مورد این سایت
(71.39%) 297
عالی
(12.25%) 51
بسیار خوب
(11.05%) 46
خوب
(4.567%) 19
متوسط
(0%) 0
ضعیف
(0.721%) 3
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 416