نظر شما در مورد این سایت
(71.25%) 295
عالی
(12.31%) 51
بسیار خوب
(11.11%) 46
خوب
(4.589%) 19
متوسط
(0%) 0
ضعیف
(0.724%) 3
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 414