نظر شما در مورد این سایت
(72.13%) 308
عالی
(11.94%) 51
بسیار خوب
(10.77%) 46
خوب
(4.449%) 19
متوسط
(0%) 0
ضعیف
(0.702%) 3
بسیار ضعیف

تعداد شرکت کنندگان : 427